HOME
Trimet
 

EN AB-43100   << zpět

Chemické označení: EN AB-AlSi10Mg(b)
DIN Slitina : 239A
 
Chemcké složení:  
 Prvek Min % Max %
 Si 9,0 11,0
 Fe - 0,45
 Cu - 0,08
 Mn - 0,45
 Mg 0,25 0,45
 Cr - -
 Ni - 0,05
 Zn - 0,10
 Pb - 0,05
 Sn - 0,05
 Ti - 0,15
Všeobecný popis vlastností:
Podeutektická slitina s výbornými licími vlastnostmi a dobrou odolností proti tepelným trhlinám. Dobrá obrobitelnost, výborná svařovatelnosta vysoká chemická odolnost.

Možnosti využití:
Pro složité, tenkostěnné, hermetické a cylicky namáhané odlitky s vysokou pevností a dobrou antikorozní odolností.

Tepelné zpracování:

Při 520-530ºC 3-6 h rozpouštěcí žíhání, zchladit ve vodě a teplé vyskladnit při 150-175ºC 15-5 h.
Jiné příměsi jednotlivě max 0,05%
Celkově max 0,15%
 

Licí vlastnosti:, S - lití do písku, K - lití do kokil:
Interval tuhnutí
ºC cca.
Licí teplota
ºC cca.
Tekutost Odolnost proti
trhlinám za tepla
Smrštitelnost % cca. Pevnost
600-550 680-750 výborná výborná S:1-1,2
K:0,8-1
dobrá

Mechanické vlastnoti odděleně litých zkušebních tyčí:
Pevnost v tahu
Rm, MPa, min.
Mez kluzu
Rp0,2, MPa, min.
Mezní protažení
A50, %, min.
Tvrdost dle Brinella
HBS, min.
SF: 150
KF:180
80
90
2
2,5
50
55

Mechanické a fyzikální vlastnosti:
Měrná hmotnost
kg/dm³
Pevnost Obrobitelnost Svařitelnost Odolnost proti
korozi
2,65 dobrá dobrá výborná dobrá
 
Dekorativní
anodizace
Leštitelnost Koeficient tepelné roztažnosti
293-373ºK, ºK¯¹
Elektrická vodivost
MS/m
Tepelná vodivost
W/mºK
nedoporučuje se špatná 21 x 10¯6 18 - 25 140 - 170
 

2006 © Copyright by Trimet, All rights reserved. Developed by wml, 2006