HOME
Trimet
 

EN AB-43400   << zpět

Chemické označení: EN AB-AlSi10Mg(Fe)
DIN Slitina : 239D
 
Chemcké složení:  
 Prvek Min % Max %
 Si 9,0 11,0
 Fe 0,45 0,9
 Cu - 0,08
 Mn - 0,55
 Mg 0,25 0,50
 Cr - -
 Ni - 0,15
 Zn - 0,15
 Pb - 0,15
 Sn - 0,05
 Ti - 11,0
Všeobecný popis vlastností:
Podeutektická slitina s vynikajícími licími vlastnostmi a dobrou odolností proti tepelným trhlinám.
Dobrá obrobitelnost a vysoká odolnost proti chemickým vlivům.


Možnosti využití:
Pro složité, tenkostěnné, hermetické a cylicky namáhané odlitky s vysokou pevností a dobrou antikorozní odolností.

Tepelné zpracování:

Většinou se nevytvrzuje.
Jiné příměsi jednotlivě max 0,05%
Celkově max 0,15%
 

Licí vlastnosti:, S - lití do písku, K - lití do kokil:
Interval tuhnutí
ºC cca.
Licí teplota
ºC cca.
Tekutost Odolnost proti
trhlinám za tepla
Smrštitelnost % cca. Pevnost
600-550 600-650 vynikající vynikající 0,5 - 0,8 dobrá

Mechanické vlastnoti odděleně litých zkušebních tyčí:
Pevnost v tahu
Rm, MPa, min.
Mez kluzu
Rp0,2, MPa, min.
Mezní protažení
A50, %, min.
Tvrdost dle Brinella
HBS, min.
240 140 1 70

Mechanické a fyzikální vlastnosti:
Měrná hmotnost
kg/dm³
Pevnost Obrobitelnost Svařitelnost Odolnost proti
korozi
2,65 dobrá dobrá špatná uspokojivá
 
Dekorativní
anodizace
Leštitelnost Koeficient tepelné roztažnosti
293-373ºK, ºK¯¹
Elektrická vodivost
MS/m
Tepelná vodivost
W/mºK
nedoporučuje se špatná 21 x 10¯6 16 - 21 130 - 150
 

2006 © Copyright by Trimet, All rights reserved. Developed by wml, 2006