HOME
Trimet
 

EN AB-44400   << zpět

Chemické označení: EN AB-AlSi9
DIN Slitina : -
 
Chemcké složení:  
 Prvek Min % Max %
 Si 8,0 11,0
 Fe - 0,55
 Cu - 0,08
 Mn - 0,50
 Mg - 0,10
 Cr - -
 Ni - 0,05
 Zn - 0,15
 Pb - 0,05
 Sn - 0,05
 Ti - 0,15
Všeobecný popis vlastností:
Podeutektická slitina s vynikajícími licími vlastnostmi a dobrou odolností proti tepelným trhlinám avšak s rizikem přilnavosti na povrch formy. Vysoká chemická odolnost.

Možnosti využití:
Pro odlitky s požadavkem na tuhost a odolnost proti korozi.

Tepelné zpracování:

Nevytvrditelné.
Jiné příměsi jednotlivě max 0,05%
Celkově max 0,15%
 

Licí vlastnosti:, S - lití do písku, K - lití do kokil:
Interval tuhnutí
ºC cca.
Licí teplota
ºC cca.
Tekutost Odolnost proti
trhlinám za tepla
Smrštitelnost % cca. Pevnost
600-550 650-700 vynikající vynikající 0,5 - 0,8 dobrá

Mechanické vlastnoti odděleně litých zkušebních tyčí:
Pevnost v tahu
Rm, MPa, min.
Mez kluzu
Rp0,2, MPa, min.
Mezní protažení
A50, %, min.
Tvrdost dle Brinella
HBS, min.
220 120 2 55

Mechanické a fyzikální vlastnosti:
Měrná hmotnost
kg/dm³
Pevnost Obrobitelnost Svařitelnost Odolnost proti
korozi
2,65 uspokojivá uspokojivá špatná uspokojivá
 
Dekorativní
anodizace
Leštitelnost Koeficient tepelné roztažnosti
293-373ºK, ºK¯¹
Elektrická vodivost
MS/m
Tepelná vodivost
W/mºK
nedoporučuje se špatná 21 x 10¯6 16 - 22 130 - 150
 

2006 © Copyright by Trimet, All rights reserved. Developed by wml, 2006