HOME
Trimet
 

EN AB-46100   << zpět

Chemické označení: EN AB-AlSi11Cu2(Fe)
DIN Slitina : -
 
Chemcké složení:  
 Prvek Min % Max %
 Si 10,0 12,0
 Fe 0,45 1,0
 Cu 1,5 2,5
 Mn - 0,55
 Mg - 0,30
 Cr - 0,15
 Ni - 0,45
 Zn - 1,7
 Pb - 0,25
 Sn - 0,25
 Ti - 0,20
Všeobecný popis vlastností:
Slitina s velmi dobrými licími vlastnostmi, výbornou tekutostí a dobrou obrobitelností.

Možnosti využití:
Pro široké využití, obzvláště pro tenkostěnné odlitky.

Tepelné zpracování:

Většinou se nevytvrzuje.
Jiné příměsi jednotlivě max 0,05%
Celkově max 0,26%
 

Licí vlastnosti:, S - lití do písku, K - lití do kokil:
Interval tuhnutí
ºC cca.
Licí teplota
ºC cca.
Tekutost Odolnost proti
trhlinám za tepla
Smrštitelnost % cca. Pevnost
580-530 650-700 vynikající dobrá 0,5 - 0,8 dobrá

Mechanické vlastnoti odděleně litých zkušebních tyčí:
Pevnost v tahu
Rm, MPa, min.
Mez kluzu
Rp0,2, MPa, min.
Mezní protažení
A50, %, min.
Tvrdost dle Brinella
HBS, min.
240 140 <1 80

Mechanické a fyzikální vlastnosti:
Měrná hmotnost
kg/dm³
Pevnost Obrobitelnost Svařitelnost Odolnost proti
korozi
2,75 dobrá uspokojivá špatná špatná
 
Dekorativní
anodizace
Leštitelnost Koeficient tepelné roztažnosti
293-373ºK, ºK¯¹
Elektrická vodivost
MS/m
Tepelná vodivost
W/mºK
nedoporučuje se uspokojivá 21 x 10¯6 14 - 18 120 - 150
 

2006 © Copyright by Trimet, All rights reserved. Developed by wml, 2006