HOME
Trimet
 

EN AB-46200   << zpět

Chemické označení: EN AB-AlSi8Cu3
DIN Slitina : 226A
 
Chemcké složení:  
 Prvek Min % Max %
 Si 7,5 9,5
 Fe - 0,7
 Cu 2,0 3,5
 Mn 0,15 0,65
 Mg 0,15 0,55
 Cr - -
 Ni - 0,35
 Zn - 1,2
 Pb - 0,25
 Sn - 0,15
 Ti - 0,20
Všeobecný popis vlastností:
Univerzální slitina s velmi dobrou slévatelností. Menší tendence k formování povrchových defektů a ke vzniku vnitřních sraženin. Dobrá obrobitelnost a dobrá svařovatelnost

Možnosti využití:
Mnohostranně využitelné slitiny, také pro složité a tenkostěnné odlitky.

Tepelné zpracování:

Většinou se nevytvrzuje.
Jiné příměsi jednotlivě max 0,05%
Celkově max 0,27%
 

Licí vlastnosti:, S - lití do písku, K - lití do kokil:
Interval tuhnutí
ºC cca.
Licí teplota
ºC cca.
Tekutost Odolnost proti
trhlinám za tepla
Smrštitelnost % cca. Pevnost
600-490 680-750 dobrá dobrá S:1-1,1
K:0,9-1,1
dobrá

Mechanické vlastnoti odděleně litých zkušebních tyčí:
Pevnost v tahu
Rm, MPa, min.
Mez kluzu
Rp0,2, MPa, min.
Mezní protažení
A50, %, min.
Tvrdost dle Brinella
HBS, min.
SF: 150
KF:170
90
100
1
1
60
75

Mechanické a fyzikální vlastnosti:
Měrná hmotnost
kg/dm³
Pevnost Obrobitelnost Svařitelnost Odolnost proti
korozi
2,75 dobrá dobrá dobrá špatná
 
Dekorativní
anodizace
Leštitelnost Koeficient tepelné roztažnosti
293-373ºK, ºK¯¹
Elektrická vodivost
MS/m
Tepelná vodivost
W/mºK
nedoporučuje se uspokojivá 21 x 10¯6 14 - 18 110 - 130
 

2006 © Copyright by Trimet, All rights reserved. Developed by wml, 2006