HOME
Trimet
 

EN AB-46400   << zpět

Chemické označení: EN AB-AlSi9Cu1Mg
DIN Slitina : -
 
Chemcké složení:  
 Prvek Min % Max %
 Si 8,3 9,7
 Fe - 0,7
 Cu 0,8 1,3
 Mn 0,15 0,55
 Mg 0,30 0,65
 Cr - -
 Ni - 0,20
 Zn - 0,8
 Pb - 0,10
 Sn - 0,10
 Ti 0,10 0,18
Všeobecný popis vlastností:
Univerzální slitina s velmi dobrou slévatelností. Menší tendence k formování povrchových defektů a ke vzniku vnitřních sraženin. Dobrá obrobitelnost a dobrá svařovatelnost.

Možnosti využití:
Slitina pro rozmanité využití. Také pro složité a tenkostěnné odlitky.

Tepelné zpracování:

Při 520-530ºC 3-6 h rozpouštěcí žíhání, zchladit ve vodě a teplé vyskladnit při 150-175ºC 15-5 h.
Jiné příměsi jednotlivě max 0,05%
Celkově max 0,29%
 

Licí vlastnosti:, S - lití do písku, K - lití do kokil:
Interval tuhnutí
ºC cca.
Licí teplota
ºC cca.
Tekutost Odolnost proti
trhlinám za tepla
Smrštitelnost % cca. Pevnost
600-550 680-750 dobrá dobrá S:1-1,1
K:0,8-1,1
dobrá

Mechanické vlastnoti odděleně litých zkušebních tyčí:
Pevnost v tahu
Rm, MPa, min.
Mez kluzu
Rp0,2, MPa, min.
Mezní protažení
A50, %, min.
Tvrdost dle Brinella
HBS, min.
SF: 135
KF:170
90
100
1
1
60
75

Mechanické a fyzikální vlastnosti:
Měrná hmotnost
kg/dm³
Pevnost Obrobitelnost Svařitelnost Odolnost proti
korozi
2,65 špatná dobrá dobrá špatná
 
Dekorativní
anodizace
Leštitelnost Koeficient tepelné roztažnosti
293-373ºK, ºK¯¹
Elektrická vodivost
MS/m
Tepelná vodivost
W/mºK
nedoporučuje se špatná 21 x 10¯6 16 - 22 130 - 150
 

2006 © Copyright by Trimet, All rights reserved. Developed by wml, 2006