HOME
Trimet
 

EN AB-46500   << zpět

Chemické označení: EN AB-AlSi9Cu3(Fe)(Zn)
DIN Slitina : 226/3
 
Chemcké složení:  
 Prvek Min % Max %
 Si 8,0 11,0
 Fe 0,6 1,2
 Cu 2,0 4,0
 Mn - 0,55
 Mg 0,15 0,55
 Cr - 0,15
 Ni - 0,55
 Zn - 3,0
 Pb - 0,35
 Sn - 0,25
 Ti - 0,20
Všeobecný popis vlastností:
Univerzální slitina s velmi dobrou slévatelností, obzvláště vhodná pro tlakové lití. Menší tendence k formování povrchových defektů a ke vzniku vnitřních sraženin. Dobrá obrobitelnost.

Možnosti využití:
Slitiny pro široké využití, rovněž pro složité a tenkostěnné odlitky. Obzvláště pro tlakové odlitky s vysokými nároky.

Tepelné zpracování:

Většinou se nevytvrzuje.
Jiné příměsi jednotlivě max 0,05%
Celkově max 0,30%
 

Licí vlastnosti:, S - lití do písku, K - lití do kokil:
Interval tuhnutí
ºC cca.
Licí teplota
ºC cca.
Tekutost Odolnost proti
trhlinám za tepla
Smrštitelnost % cca. Pevnost
600-490 650-700 dobrá dobrá 0,5 - 0,8 dobrá

Mechanické vlastnoti odděleně litých zkušebních tyčí:
Pevnost v tahu
Rm, MPa, min.
Mez kluzu
Rp0,2, MPa, min.
Mezní protažení
A50, %, min.
Tvrdost dle Brinella
HBS, min.
240 140 <1 80

Mechanické a fyzikální vlastnosti:
Měrná hmotnost
kg/dm³
Pevnost Obrobitelnost Svařitelnost Odolnost proti
korozi
2,75 dobrá dobrá špatná špatná
 
Dekorativní
anodizace
Leštitelnost Koeficient tepelné roztažnosti
293-373ºK, ºK¯¹
Elektrická vodivost
MS/m
Tepelná vodivost
W/mºK
nedoporučuje se uspokojivá 21 x 10¯6 13 - 17 110 - 120
 

2006 © Copyright by Trimet, All rights reserved. Developed by wml, 2006