HOME
Trimet
 

EN AB-47000   << zpět

Chemické označení: EN AB-AlSi12(Cu)
DIN Slitina : 231A
 
Chemcké složení:  
 Prvek Min % Max %
 Si 10,5 13,5
 Fe - 0,7
 Cu - 0,9
 Mn 0,05 0,55
 Mg - 0,35
 Cr - 0,10
 Ni - 0,30
 Zn - 0,55
 Pb - 0,20
 Sn - 0,10
 Ti - 0,15
Všeobecný popis vlastností:
Eutektická slitina s výbornými licími vlastnostmi, vynikající tekutostí a vysokou odolností proti tepelným trhlinám. Dobrá obrobitelnost, vynikající svařovatelnost.

Možnosti využití:
Pro složité, tenkostěnné, hermetické a cyklicky namáhané odlitky ale s omezením ohledně odolnosti proti korozi a tvárnosti.

Tepelné zpracování:

Při 520-530ºC 3-6 h rozpouštěcí žíhání, zchladit ve vodě a teplé vyskladnit při 150-175ºC 15-5 h.
Jiné příměsi jednotlivě max 0,05%
Celkově max 0,25%
 

Licí vlastnosti:, S - lití do písku, K - lití do kokil:
Interval tuhnutí
ºC cca.
Licí teplota
ºC cca.
Tekutost Odolnost proti
trhlinám za tepla
Smrštitelnost % cca. Pevnost
580-530 680-750   vynikající S:1-1,1
K:0,8-1
vynikající

Mechanické vlastnoti odděleně litých zkušebních tyčí:
Pevnost v tahu
Rm, MPa, min.
Mez kluzu
Rp0,2, MPa, min.
Mezní protažení
A50, %, min.
Tvrdost dle Brinella
HBS, min.
SF: 150
KF:170
80
90
1
2
50
55

Mechanické a fyzikální vlastnosti:
Měrná hmotnost
kg/dm³
Pevnost Obrobitelnost Svařitelnost Odolnost proti
korozi
2,65 špatná uspokojivá vynikající uspokojivá
 
Dekorativní
anodizace
Leštitelnost Koeficient tepelné roztažnosti
293-373ºK, ºK¯¹
Elektrická vodivost
MS/m
Tepelná vodivost
W/mºK
nedoporučuje se uspokojivá 20 x 10¯6 16 - 22 130 - 150
 

2006 © Copyright by Trimet, All rights reserved. Developed by wml, 2006