HOME
Trimet
 

EN AB-47100   << zpět

Chemické označení: EN AB-AlSi12Cu1(Fe)
DIN Slitina : 231D
 
Chemcké složení:  
 Prvek Min % Max %
 Si 10,5 13,5
 Fe 0,6 1,1
 Cu 0,7 1,2
 Mn - 0,55
 Mg - 0,35
 Cr - 0,10
 Ni - 0,30
 Zn - 0,55
 Pb - 0,20
 Sn - 0,10
 Ti - 0,15
Všeobecný popis vlastností:
Eutektická slitina s vynikajícími licími vlastnostmi, výbornou tekutostí a vyšší odolností vůči tepelným trhlinám. Dobrá obrobitelnost.

Možnosti využití:
Pro složité, tenkostěnné, hermetické a cylicky namáhané odlitky s vysokou pevností.

Tepelné zpracování:

Většinou se nevytvrzuje.
Jiné příměsi jednotlivě max 0,05%
Celkově max 0,25%
 

Licí vlastnosti:, S - lití do písku, K - lití do kokil:
Interval tuhnutí
ºC cca.
Licí teplota
ºC cca.
Tekutost Odolnost proti
trhlinám za tepla
Smrštitelnost % cca. Pevnost
580-530 650-700 vynikající vynikající 0,5 - 0,8 vynikající

Mechanické vlastnoti odděleně litých zkušebních tyčí:
Pevnost v tahu
Rm, MPa, min.
Mez kluzu
Rp0,2, MPa, min.
Mezní protažení
A50, %, min.
Tvrdost dle Brinella
HBS, min.
240 140 1 70

Mechanické a fyzikální vlastnosti:
Měrná hmotnost
kg/dm³
Pevnost Obrobitelnost Svařitelnost Odolnost proti
korozi
2,65 dobrá uspokojivá špatná uspokojivá
 
Dekorativní
anodizace
Leštitelnost Koeficient tepelné roztažnosti
293-373ºK, ºK¯¹
Elektrická vodivost
MS/m
Tepelná vodivost
W/mºK
nedoporučuje se uspokojivá 20 x 10¯6 15 - 20 120 - 150
 

2006 © Copyright by Trimet, All rights reserved. Developed by wml, 2006